Medlemskap

Medlemskap

 • 6 Medlemskap
 • 6.1 Et medlem av Are Si’a er en person som har meldt seg inn og betalt kontingent til Are Si’a, og som støtter organisasjonens formål. For å kunne bli medlem må man ha deltatt på minst et sosialt treff i regi av Are Si’a, satt seg inn i og forholder seg til gjeldende regler og vedtekter.
 • 6.2 Styret kan, gitt særdeles vektige grunner, kreve prøvetid før styret tar standpunkt til om medlemskapet godkjennes eller ikke. Dette informeres den enkelte om før innmeldelse.
 • 6.3 Aldersgrense: For å kunne være medlem i Are Si’a må man ha fylt 18 år.
 • 6.4 Are Si’a skal ikke, under noen omstendigheter, benyttes til å fremme rasistiske eller fascistiskeholdninger/organisasjoner.
 • 6.5 Hvert medlem får et unikt og uforanderlig nummer ved innmelding.
 • Pris: 300 kr pr inneværende kalenderår (medlemskapet følger kalenderåret).

Medlemsavgift settes inn  på konto nr: 1503.99.43376. 

Medlemmer må også oppgi noe personalia. Dette sendes inn på en egen e-post som KUN sekretær har tilgang til. Alle disse opplysningene behandles strengt fortrolig og konfidensielt. Når medlemskapet avsluttes, slette opplysningene.

 • Navn.
 • Bostedskommune
 • Fødselsår.
 • Epostadresse.

All medlemsinformasjon behandles strengt konfidensielt.

 • Alle medlemmer får eget medlemskort med et permanent medlemsnr. 

  Ta kontakt med sekretæren på e-post:aresiasekreter@gmail.com

Medlemsfordeler

 • Billigere arrangementer
 • Tilgang til lukkede arrangementer.
 • Mulighet til å besøke til andre venneforeninger.
 • Rabattavtaler, mer informasjon kommer.